Com ens organitzem

El nostre òrgan de govern és el Patronat, constituït per:

President, Vicepresident, Secretari, vocal i dos vocals nats (un representant de l'administració i un representant de la parròquia de Santa Maria, del barri de Sants).