Història

El Sr. Artur Garcia Fossas va néixer el 1860 a Igualada, a la casa nº 5 de l'antic carrer del Teatre (actualment carrer Garcia Fossas).
A finals del segle XIX, ell i el seu germà Jaume eren propietaris d'una fàbrica de naips a Igualada, que donava feina a un bon nombre de persones, especialment dones.
Artur va fer un viatge a les Filipines, on va descobrir la primera matèria per a la fabricació d'un tipus de sabó.
Els germans Garcia Fossas van vendre la fàbrica de naips d'Igualada i en van crear una d'olis vegetals i sabons al barri de Sants de Barcelona. La raó social era “Compañia Fabril de Aceites Vegetales, Sucesora de A.García y Cía”. Els germans Garcia Fossas van traslladar el seu domicili a Barcelona a l'Avinguda Diagonal 460, actual seu social de la Fundació, però van continuar sent grans mecenes per a la seva ciutat natal.
El seu germà Jaume va morir a Barcelona el 1927 i deixà un llegat de 40.000 duros per la construcció d'un col·legi d'ensenyament primari a Igualada. Artur va complir la seva darrera voluntat.
(http://ca.wikipedia.org/wiki/Artur_Garcia_Fossas) (http://www.revistaigualada.cat/ImatgesArticles/2009/30.08.40.pdf)

El dia 7 de Octubre de 1942 va ser constituïda la "Fundación Garcia Fossas" de Barcelona, amb fundador i patró únic el Sr. Artur Garcia Fossas, a la seva mort el Patronat seria constituït per sis membres: President, Vicepresident, Secretari, Vocal i dos Vocals nats.  
El Sr. Artur, sempre sensible a les necessitats dels infants, va decidir comprar uns terrenys adjacents a la seva fàbrica del barri de Sants per construir-hi un edifici que pogués donar cabuda a les seves inquietuds. A la primera planta hauria d'albergar una cantina on donar dinar als fills dels treballadors de la fàbrica i ampliar la seva formació amb tallers d'arts i oficis; la segona planta estava destinada al museu que tindria cura de la seva pinacoteca.
El dia de la seva mort, el 20 de febrer de 1944, aquest edifici tot just es començava a construir.
El dia 12 de Maig de 1944 es va celebrar una reunió per tal de constituïr el Patronat de la Fundació, d'acord amb els seus estatuts.
En el seu testament, el Sr. Artur Garcia Fossas deixà la Fundació com accionista majoritària de la “Compañia Fabril de Aceites Vegetales". 
L'any 1950 es va acabar de construir l'edifici de Sants, i l'octubre d'aquell mateix any s'inaugurà la cantina amb 50 places, que al 1951 ja es van duplicar.
El Maig de 1966 es va arribar a un acord amb la “Delegació Bordeta-Sant Medir de l'Escola Activa de Pares de Barcelona” per al lloguer dels espais de l'edifici que en aquell moment estaven en desús, donat que havia estat impossible posar en funcionament l'escola d'arts i oficis. En l'acord es va fixar un lloguer pels espais, així com el compromís per part de l'Escola Activa de Pares (Escola Proa) d'atorgar 10 beques que cobrissin la totalitat del cost de cursar estudis als nens que designés la Fundació.
El 1971 s'aceptà la proposta de l'Escola Activa de fer-se càrrec de la cantina en compensació per l'actualitzció del lloguer.
Actualment, les beques de menjador son atorgades directament a les escoles públiques de Sants que ho sol·liciten.